Klára Gramppová Janečková

lecturer image

Vystudovala UK v Praze, obory psychologie a speciální pedagogika. Během studia a po studiu absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, arteterapeutický výcvik a výcvik v krizové intervenci. Věnuje se tématu demence, poradenství pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky, krize, krizová intervence a komunikace. „Při lektorování mě nejvíce těší předávat věci, které usnadňují komunikaci mezi lidmi a pomáhají. Je totiž škoda, když si sami děláme věci těžší, než jsou. Pokud se podaří klienty zapojit a spolu během semináře nebo přednášky vytváříme něco nového, je to skvělé.“