Lektoři Centra Elpida

Lucie
Bilderová

Lucie Bilderová procestovala např. Balkán či Afriku a velmi ráda se setkává s lidmi z cizokrajných kultur. V roce 2019 pro Elpidu začala pořádat pravidelný…

Dušan
Bitala

Český Youtuber, písničkář, lektor, moderátor, kytarista, vodák, propagátor saunování, kreativní a zvídavý člověk, se kterým zažijete zábavu a spoustu…

Naďa
Buchtová

Vystudovala mediální a sociální komunikaci a později studia nových médií na FF UK. Do Elpidy nastoupila v roce 2019 jako koordinátorka na studijním oddělení…

Tereza
Chmelařová

Lektorka Tereza Chmelařová vystudovala obor sociální práce. Ráda propojuje lidi skrze výtvarnou tvorbu, ať už se jedná o děti, či dospělé. Pracovala v…

Viktor
Chomiak

MgA. Viktor Chomiak vystudoval obor Fotografie a obor Nová média na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Věnuje se především výtvarné…

Hubert
Čížek

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Marie
Čížková

Absolvovala Střední ekonomickou školu a pracovala jako cenový referent a účetní ve výrobních podnicích. K pletení se Marie Čížková dostala asi po 50ti…

Eliška
Děcká

Vystudovala práva a filmovou vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté si ještě dodělala doktorát na FAMU. Tam dodnes učí na Katedře…

Prázdné
domy

Biografie lektora zatím není k dispozici...

David
Drvota

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Pavel
Fabini

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Larisa
Francírková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Richard
Grégr

Cestovatelský klub P7

Dagmar
Haladová

Vystudovala doktorské studium na katedře udržitelných technologií, FTZ na pražské ČZU. Spolupracovala na několika rozvojových zemědělských projektech na…

Pavla
Hegrová

Pavla Hegrová se od malička zajímá o studium jazyků. Vyzkoušela jich spoustu, nejvíc ji ale okouzlila angličtina. Je držitelkou cambridgeského certifikátu…

Hana
Hejdová

„Abychom lépe pochopili současnost, měli bychom znát minulost. Jsem moc ráda, že čím dál víc seniorů, pro které není často jednoduché rozumět…

Helena
Hlaváčková

Mgr. Helena Hlaváčková, DiS. je celostní terapeutka s akreditací Eternal Spring Čchi-kung/Tchaj-ti čchuan instruktor a Shi-atsu terapeut (absolventka školy The…

Ondřej
Hlavín

Je absolventem oboru personální management pod ČVUT, kde se zaměřoval na firemní vzdělávání. Díky navazujícímu studiu andragogiky na Filozofické fakultě…

Marie
Horynová

Marie Horynová je už několik let v důchodu a vždy velmi ráda pletla. Jenže už nemá pro koho. Když proto přišla možnost zapojit se do Ponožek od babičky…

Eva
Hrazděrová

Zpočátku jako učitelka, později i logopedická asistentka se věnovala celý život s velkou péčí dětem, které měly specifické poruchy učení. Absolvovala…

Lenka
Hronová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Zbyněk
Hubínka

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Hana
Janata

Vystudovala medicínu a věnovala se celý život výzkumu i praxi k prevenci onemocnění a podpoře zdraví. V r. 2020 odešla ze Státního zdravotního ústavu do…

Olga
Jankovcová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Eva
Jiřička

Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze napříč výtvarnými médii. Aktivně se věnuje současnému umění, které také propojuje s uměleckou tvorbou…

Michal
Kaderka

Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Mimo jiné je vedoucím akreditovaných kurzů mediální výchovy pro učitele (DVPP) a…

Vendula
Kamlerová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Václav
Karlík

"Je pro mě naplňující být mezi lidmi, kteří se skutečně chtějí něco naučit. Za můj život mě učilo mnoho velice chytrých lidí, avšak jenom pár z…

Markéta
Kiratli

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Barbora
Klímová

Vystudovala filozofickou fakultu v Praze – obor dějiny umění. Dlouhodobě se věnuje malíři ruského původu Grigoreji Musatovovi. Zpracovává podklady pro…

Stanislava
Kohnová

Už od mládí se věnuje fyzickým aktivitám a více než 18 let působila jako cvičitelka kondiční gymnastiky a strečinku v Tělovýchovné jednotě Jihlava. Po…

Laura
Kolačkovská

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Taťjana
Martinková

S odchodem do důchodu postupně omezila svou původní profesi lektorky angličtiny a začala navštěvovat Univerzitu třetího věku a další různé kurzy a…

Christophe
Mattern

Je původem z Francie, kde absolvoval studia v oboru paramedik. Do Prahy se přestěhoval před 8 lety. Nyní působí jako lektor francouzského jazyka a vyučuje, jako…

Peter
McGrath

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Barbora
Mikušová

Pochází z Valašska, ale její pravou vlastí je Španělsko, které nesčetněkrát navštívila jak soukromě, tak pracovně. Vystudovala španělský a portugalský…

Mariya
Mortillaro

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Kosmo
Nauty

Umělkyně kosmo_nauty, která o své tvorbě říká: "Jsem na cestě. Navracím se k archetypům a znovuobjevuji krajinu dětství. Fascinují mě zapomenuté…

Zuzana
Neradová

Zuzana Neradová se věnuje výuce německého jazyka a průvodcovství. Je absolventkou WWU Münster a Uni Mannheim, obor sociologie a politologie. V Elpidě vede kurzy…

Jana
Neubergová

Vystudovala ekonomii, ekonomem se ale nikdy nestala. Již během studií si přivydělávala jako průvodce a tato profese ji oslovila natolik, že se rozhodla jí…

Lenka
Nováková

Je lektorka se zkušenostmi ve vzdělávání juniorů i seniorů, týmů i jednotlivců, v akademické i podnikatelské sféře.V neziskové oblasti dělá to, co má…

Jan
Onder

Je profesionální tanečník společenských a latinskoamerických tanců, kterým se naplno věnuje již od dětství. Během své kariéry soutěžil na…

Irena
Osvaldová

Vzděláním je inženýrka chemie. Na VŠCHT studovala chemii a technologii potravin a ochranu prostředí, i když, jak sama říká, úplně nejdřív chtěla být…

Elena
Palečková

Lektorka Elena se v roce 2017 vrátila po 14 letech v Chile natrvalo do Prahy. Profesí je tlumočnice – překladatelka, v letech 2001 -2003 učila seniory v…

Marek
Palma

Původním vzděláním je sociální pracovník. Pracoval s lidmi s duševním onemocněním, v domově pro seniory a jako osobní asistent u lidí převážně…

Alena
Pařízková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Nataša
Poledňáková

Pochází ze Žižkova, zpod vrchu Parukářka, což je podle ní originální čtvrť. A originální věci ji také baví hledat a zkoušet. Studovala 3 roky…

Johana
Pošová

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Jana
Prouzová

Svou profesi začala absolutoriem PedF UK v Praze, složením všeobecné státní zkoušky z angličtiny a studium novořečtiny. Od roku 1998 vede jazykové kurzy pro…

Jarmila
Rázková

Vystudovala VŠE v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola. Později si rozšířila vzdělání postgraduálním studiem Business Administration na MUVS ČVUT a…

Marta
Roubalová

Cvičitelka 1. třídy všestrannosti – zdravotní a kondiční gymnastiky, aerobního cvičení. Absolventka vzdělávacích pohybových kurzů s cvičitelským…

Marcela
Šášinková

Vystudovala archivnictví na FF UK a po absolvování začala pracovat v muzeu, nejdříve v Chrudimi, poté v Roztokách, jako historička a kurátorka. Je autorkou…

Adam
Škarvada

Absolvent oboru Informační technologie na Smíchovské střední průmyslové škole. Aktuálně studuje na Vysoké škole ekonomické obor Aplikovaná informatika…

Renáta
Skuhrovcová

Vystudovala obor vychovatelství na střední pedagogické škole. Dalším vzděláváním získala kvalifikaci Pracovník v sociálních službách a Lektor dalšího…

Alena
Štěpánová

Vystudovala chemické inženýrství na VŠCHT a celých 31 let pracovala v projekci. Má zkoušku pro průvodce Prahou u PIS. Velkou část života bydlela na Starém…

Kristýna
Styblíková

Biografie lektora zatím není k dispozici...

Monika
Švec Sybolová

Studovala obor estetika a dějiny umění na FF UK. Od roku 1993 působila jako externí lektorka Sbírky umění 19. století NGP a od roku 2000 jako edukátorka…

Jáchym
Svoboda

Francouzštinu se naučil během pobytu ve Francii v letech 2003 až 2008. Po návratu do České republiky získal certifikát DALF C2 a vystudoval Francouzskou…

Šárka
Svobodová

Absolventka oboru Pedagogika na Filozofické fakultě UK a oboru Evropská studia na Univerzitě v Maastrichtu v Nizozemí. Po získání státní jazykové zkoušky z…

Dana
Terragni

Je průvodkyní Prahou, tlumočnicí a překladatelkou. Má jazykový certifikát CILS3, vydaný univerzitou v Sieně. "Italštinu používám denně v práci i…

Monika
Traubová

Vystudovala bohemistiku a germanistiku na FF UK v Praze, česko-německé vztahy na FF JČU v Českých Budějovicíh a v Mnichově studovala němčinu jako cizí jazyk…

Kateřina
Václavíčková

Vystudovala FF UK obor anglistika, amerikanistika-rusistika. Jak sama říká: "Miluju běh, své tři děti a jsem knihomol". Učení v Elpidě je pro ní…

Jaroslav
Valůch

Jaroslav Valůch je vedoucí programu ověřování informací a mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání…

Martin
Vlček

Absolvoval studia užité fotografii na SPŠ grafické v Praze, dějin umění a divadelní vědy na FF MU v Brně, režie na KALD DAMU v Praze a je doktorandem…

Petra
Vodičková

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK obor chemie. Po škole Petra hodně cestovala. Mimo jiné strávila rok v Norsku jako dobrovolník ve škole pro imigranty nebo…

Lucie
Zdráhalová

Biografie lektora zatím není k dispozici...